Zapłać wygodnie przez PayU lub przy odbiorze
Wysyłamy zamówienia w 24 H
Zapłać wygodnie przez PayU lub przy odbiorze
Wysyłamy zamówienia w 24 H

POLSKI PRODUCENT WEGAŃSKICH KOSMETYKÓW

Umowa Rejestrując się jako partner w programie partnerskim KANN zwanym dalej („PROGRAMEM”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków zwanymi dalej („Warunki korzystania z usługi”). KANN zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany Regulaminu od czasu do czasu bez powiadomienia. Wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub ulepszające obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po takich zmianach oznacza zgodę na takie zmiany. Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie Konta i utratę wszelkich zaległych płatności prowizji partnerskich uzyskanych podczas naruszenia. Zgadzasz się na używanie Programu Partnerskiego na własne ryzyko. WARUNKI KORZYSTANIA Aby być częścią tego Programu, musisz mieć ukończone 18 lat. Aby zostać partnerem musisz posiadać adres rozliczeniowy w Rzeczpospolitej Polskiej w walucie Polski Złoty (PLN) Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone. Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji. Z Twojego konta może korzystać tylko jedna osoba – jeden login dzielony na wiele osób jest niedopuszczalny Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. KANN nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie publikowane treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie. Jedna osoba lub osoba prawna nie może utrzymywać więcej niż jednego konta. Nie możesz korzystać z Programu Partnerskiego w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. W trakcie korzystania z Usługi nie wolno naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących użytkownika (w tym między innymi praw autorskich). Nie możesz używać Programu Partnerskiego do zarabiania pieniędzy na własnych zamówieniach w KANN Linki / grafiki na Twojej stronie, w twoich e-mailach lub innych komunikatach Po zarejestrowaniu się w Programie afiliacyjnym otrzymasz unikalny Kod Partnerski. Dozwolone jest umieszczanie linków, banerów lub innych grafik, które udostępniamy wraz z Kodem Partnerskim na Twojej stronie, w wiadomościach e-mail lub w innych komunikatach. Zapewnimy Ci wskazówki, style linków i grafikę do wykorzystania w linkowaniu do KANN. Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez powiadomienia, ale nie zmieniamy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia. Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za skierowanie, udostępnimy Ci specjalne formaty linków, które będą używane we wszystkich linkach między Twoją witryną a KANN. Musisz upewnić się, że każdy z linków między Twoją witryną a KANN polskie kosmetyki dla mężczyzn właściwie wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Linki do KANN umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową i prawidłowo wykorzystujące takie specjalne formaty linków określane są jako „Linki specjalne”. Będziesz zarabiać opłaty polecające tylko w odniesieniu do sprzedaży produktów KANN występujących bezpośrednio poprzez Specjalne Linki; nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek niepowodzeniem ze strony użytkownika lub osoby, do której używasz linków specjalnych lub nieprawidłowo wpisujesz swój kod partnerski, w tym w zakresie, w jakim takie niepowodzenie może skutkować jakimkolwiek zmniejszeniem kwot, które w przeciwnym razie zostałyby Ci wypłacone zgodnie z niniejszą Umową. Linki partnerskie powinny wskazywać na stronę promowanego produktu. Opłaty za polecenia / prowizje i płatności Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za skierowanie, klient musi kliknąć specjalny link ze swojej strony, wiadomości e-mail lub innej komunikacji na https://kann.com.pl i wypełnić zamówienie na ten produkt w czasie trwania sesji cookie. Płacimy tylko prowizje za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Prowizja nie zostanie przyznana w momencie gdy nie zostanie odnotowana przez system Możemy płacić prowizje od firm wygenerowanych przez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu. Płatność realizowana jest na wniosek osoby zainteresowanej z zastrzeżeniem, że minimalna wypłata środków zgromadzonych na koncie wynosi 20 PLN Jeśli Twoje konto partnerskie nie przekroczy progu 20 PLN twoje prowizje możemy zamienić na rabat kwotowy do wykorzystania w naszym sklepie Identyfikowanie siebie jako partner KANN Użytkownik nie może wydawać żadnych komunikatów prasowych w odniesieniu do niniejszej Umowy lub swojego uczestnictwa w Programie; takie działanie może skutkować wypowiedzeniem z Programu. Ponadto, nie możesz w żaden sposób fałszywie przedstawiać lub upiększać relacji między nami a Tobą. Zakazane jest informowanie osób nie związanych z firmą KANN, że rozwijasz nasze produkty, mówisz, że jesteś częścią KANN lub wyrażasz lub sugerujesz jakiekolwiek relacje lub powiązania między nami a Tobą lub jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie (w tym wyrażając lub sugerując, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub przekazujemy pieniądze na cele charytatywne lub inne). Nie możesz kupować produktów za pośrednictwem linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego wyłącznego uznania) wstrzymaniem opłat za skierowanie i / lub rozwiązaniem niniejszej Umowy. Harmonogram płatności Wypłata środków następuje wyłącznie na pisemne polecenie osoby polecającej. Realizowane są wyłącznie wypłaty środków powyżej kwoty 20 PLN. Wszystkie kwoty poniżej tej wartości na wniosek osoby polecającej zostaną zamienione na rabat kwotowy do wykorzystania na naszej stronie internetowej. Definicja klienta Klienci, którzy kupują produkty za pośrednictwem tego Programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady, zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład ustalimy ceny, które będą pobierane za produkty sprzedawane w ramach tego Programu zgodnie z naszą własną polityką cenową. Ceny produktów i dostępność mogą się różnić od czasu do czasu. Ponieważ zmiany cen mogą mieć wpływ na produkty wymienione w witrynie, nie należy wyświetlać cen produktów na swojej stronie. Podejmiemy uzasadnione handlowo starania, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu. Twoje obowiązki Będziesz wyłącznie odpowiedzialny za rozwój, obsługę i konserwację swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się na Twojej stronie. Na przykład, będziesz wyłącznie odpowiedzialny za: – Techniczne działanie Twojej strony i wszystkich powiązanych urządzeń – Zapewnienie wyświetlania linków specjalnych w Twojej witrynie nie narusza żadnej umowy między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym między innymi wszelkie ograniczenia lub wymagania nałożone przez osobę trzecią, która obsługuje Twoją witrynę) – Dokładność, prawdziwość i adekwatność materiałów umieszczonych na Twojej stronie (w tym między innymi wszystkie materiały związane z Produktem oraz wszelkie informacje, które umieszczasz w ramach lub powiązane ze Specjalnymi linkami) – Zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich (w tym, na przykład, praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub własnościowych) – Zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie są zniesławiające lub w inny sposób nielegalne – Zapewnienie dokładnego i odpowiedniego ujawnienia Twojej witryny, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób gromadzisz, wykorzystujesz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą udostępniać treści i / lub reklamy i zbierać informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających. Zgodność z prawem Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie zgody na przestrzeganie prawa w czasie gdy jesteś uczestnikiem Programu. Bez ograniczania powyższego zobowiązania, zgadzasz się, że jako warunek uczestnictwa w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, które regulują marketingową pocztę e-mail, w tym między innymi ustawę CAN-SPAM z 2003 r. I wszystkie inne przepisy antyspamowe. Okres obowiązywania umowy i programu Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się z chwilą zaakceptowania przez nas aplikacji Programu i zakończy się po jej zakończeniu przez którąkolwiek ze stron. Albo Ty, albo my, możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez niej, poprzez przekazanie drugiej stronie pisemnego powiadomienia o wypowiedzeniu. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej strony wszystkie linki do https://kann.com.pl oraz wszystkich naszych znaków towarowych, wzorów handlowych i logo oraz wszystkich innych inne materiały dostarczone przez nas lub w imieniu nas na mocy niniejszej Umowy lub w związku z Programem. KANN zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu KANN wypłaci wszelkie zaległe zarobki powyżej 20 PLN . Zakończenie współpracy z KANN, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub wypowiedzieć konto i odmówić jakiegokolwiek aktualnego lub przyszłego korzystania z Programu, lub dowolnej innej usługi KANN, z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub dostęp do Konta, a także utratę i rezygnację z wszelkich potencjalnych lub przyszłych płatności na Twoim Koncie, jeśli zostały one zarobione przez oszustwo, nielegalne lub zbyt agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu. KANN polskie kosmetyki dla mężczyzn zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Relacje stron Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie utworzy żadnego partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania lub przyjmowania ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Nie będziesz składać żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w uzasadniony sposób byłyby sprzeczne z działaniem firmy KANN. granice odpowiedzialności Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wynikowe (lub jakiekolwiek straty przychodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy łącznych opłat za skierowanie zapłaconych lub należnych na mocy niniejszej Umowy. Nie udzielamy żadnych pisemnych lub słownych gwarancji lub oświadczeń w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności, przydatności handlowej, nienaruszalności lub jakichkolwiek domniemanych gwarancji wynikających z przebiegu działania, rozdawania lub wykorzystanie handlu). Ponadto nie dajemy żadnej gwarancji, że działanie KANN będzie nieprzerwane i bezbłędne, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek zakłóceń lub błędów. Arbitraż Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym z faktycznym lub domniemanym naruszeniem niniejszej Umowy), transakcjami lub działaniami w ramach niniejszej Umowy lub z twoimi relacjami z nami lub jakimikolwiek naszymi podmiotami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela firmy KANN. Zastosowanie co do zasady w ramach umowy mają przepisy kodeksu cywilnego obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Różne Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, obowiązywać z korzyścią dla stron i ich odpowiednich następców i cesjonariuszy oraz będzie egzekwowalna. Regulamin strony internetowej oraz sklepu internetowego KANN stanowi całość umowy między Tobą a KANN, i reguluje korzystanie z Serwisu, nie zastępując wszelkie wcześniejszych umów między Tobą a KANN.

Logowanie

NIE MASZ KONTA?